MajerGEO - geodetická kancelář

Komplexní geodetické služby, kvalitně, rychle a podle požadavků zadavatele

Nabízíme veškeré zeměměřické práce, zejména pak v oblasti stavební geodézie a katastru nemovitostí.

Převážná část činností firmy v oblasti stavební a inženýrské geodézie je směřována na zajišťování podkladů pro projektování pozemních a inženýrských staveb (zaměření situace), vytyčování staveb, činnost odpovědného geodeta na stavbách, zpracování dokumentace skutečného provedení.

V oblasti katastru nemovitostí provádíme zejména vytyčování vlastnických hranic pozemků a zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, vyznačení budov a vyznačení věcných břemen. Poskytujeme konzultace vlastnických vztahů a kompletní vyhotovení smluv, včetně návrhu na vklad do Katastru nemovitostí.

Významnou část prací tvoří i zaměřování podkladů pro stanovení záplavových zón vodních toků a vyhotovení technicko-provozní evidence vodních toků.

Nabízíme zaměření bytových jednotek, jako přílohu prohlášení vlastníka. Vypracování textů prohlášení vlastníka, včetně vypracování návrhu na vklad.

Individuálním přístupem se snažíme maximálně vyhovět požadavkům zadavatele na způsob zpracování a termín vyhotovení.

Naše působnost je hlavně Praha, Praha - východ, Praha - západ a celé Střední Čechy. Při práci většího rozsahu a zaměřování vodních toků, pak celá republika.

Neváhejte nás kontaktovat! Rádi vám zdarma a nezávazně vypracujeme cenovou nabídku.

 

Aktuality: Nabízíme vyhotovení smluv ke geometrickým plánům a textů prohlášení vlastníka budovy.


Array

 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: 603 446 177, Tel.: 257 212 120, fax: 257 212 340
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz
tvorba www stránek emocio