Práce v katastru nemovitostí

Vyhotovení geometrických plánů (GP) pro

  • Rozdělení pozemku
  • Změnu hranice pozemku
  • Vyznačení budovy, rozestavěné budovy, novostavby
  • Změnu vnějšího obvodu budovy (přístavba)
  • Doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
  • Vyznačení věcného břemene

Nabídková cena bude stanovena pro konkrétní zadání podle druhu GP a rozsahu.

Vytyčení hranic pozemků

  • Stabilizace lomových hranic trvalým, nebo dočasným způsobem
  • Kontrola stávajícího oplocení

Nabídková cena bude stanovena pro konkrétní zadání podle rozsahu a obtížnosti vytyčení.

Konzultace vlastnických vztahů

Odborné konzultace a poradenství při jednání na katastrálním úřadě a pořizování všech zákonem stanovených dokladů pro zápis a vklad do KN.

Sepsání smluv ke geometrickým plánům

Formou subdodávky bude zajištěno sepsání smlouvy a zajištěn vklad do Katastru nemovitostí.

Digitalizace grafických podkladů

Přepracování analogových katastrálních map do digitálního formátu podle údajů operátu KN a grafických podkladů.

 

Nejčastější oblasti, kde zajišťujeme uvedené služby jsou Praha a Středočeský kraj (Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Mělník, Benešov). Případně provádíme geodetické práce i v jiných krajích ČR.

Zpracování zakázek odpovídá požadavkům katastrálních úřadů a právním předpisům pro práci v katastru nemovitostí.

Termíny zaměření a ověření výsledků katastrálním úřadem se snažíme co nejvíce přizpůsobit časovým požadavkům objednatele.

Reference práce v katastru nemovitostí
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz