Podklady pro projekty

Na základě vašich konkrétních požadavků vypracujeme geodetické podklady k nejrůznějším účelům.

Situace účelové mapování

  • zaměření polohopisu a výškopisu (2D,3D) zájmového území
  • detailní mapové podklady pro projektování pozemních a dopravních staveb
  • zaměření požadovaných samostatných prvků polohopisu
  • zjištění průběhu stávajích sítí u správců a zákres inženýrských sítí do situace
  • mapové podklady pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí měření liniové stavby

Podélné a příčné profily

  • zaměření a zhotovení profilů liniových staveb
  • zaměření a zhotovení profilů terénu nebo vodních toků

Stavební dokumentace současného stavu budovy

v měřítku 1:50 nebo 1:100 měření fasády

  • zaměření jednotlivých bodů stavebních konstrukcí
  • zaměření a výkresy půdorysů
  • zaměření a výkresy svislých řezů

Zpracování výsledků měření se snažíme co nejvíce přizpůsobit požadavkům a zvyklostem projektanta.

Geodetickou dokumentaci vám, pro urychlení, předáme přednostně v digitální formě (DGN, DWG, DXF, TXT, XLS, DOC) a následně, dle požadavků, v papírové podobě.

Nejčastější oblasti, kde zajišťujeme uvedené služby jsou Praha a Středočeský kraj (Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Mělník, Benešov). Případně provádíme geodetické práce i v jiných krajích ČR.

Reference projektových podkladů
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz