O firmě MajerGeo

Geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer

Firma MajerGeo vznikla v roce 1995 rozdělením sdružení soukromých podnikatelů, které působilo v oboru geodézie od roku 1992. Právní statut firmy je fyzická osoba - Ing. Jindřich Majer - geodetické práce.

Kolektiv firmy tvoří převážně zeměměřičtí inženýři, středoškolsky vzdělaní zeměměřiči a několik stálých externistů na zajištění prací většího rozsahu. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti se zajišťováním služeb ve stavební a inženýrské geodézií a s prováděním prací v oblasti katastru nemovitostí. Od roku 2002 má firma rovněž praxi se zaměřováním podkladů pro stanovení záplavových zón vodních toků a vyhotovením technicko-provozní evidence vodních toků.

Kvalifikační předpoklady

Firma má úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č.200/1994 Sb. v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) – Ing. Jindřich Majer – položka seznamu ČÚZK č. 1375/95.
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz