Speciální geodézie

V oblasti speciální geodézie zajišťujeme náročné a velmi přesné práce.

Jeřábové dráhy jeřábová dráha

  • zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábové dráhy
  • vytyčování os kolejnic drah
  • měření výchylek konstrukce jeřábového mostu vlivem pojezdu jeřábu

Sledování svislých a vodorovných posunů (deformací)

  • osazení sledovacích značek
  • etapová sledování vertikálních a horizontálních posunů stavebních objektů
  • měření deformací při zatěžovacích zkouškách

Měření v podzemních prostorech

  • měření v suterénech budov
  • měření v kanalizačních stokách a kolektorech

Protokoly a dokumentace vám předáme dle požadavků jak v papírové, tak v digitální formě (DGN, DWG, DXF, TXT, XLS, DOC).

Nejčastější oblasti, kde zajišťujeme uvedené služby jsou Praha a Středočeský kraj (Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Mělník, Benešov). Případně provádíme geodetické práce i v jiných krajích ČR.

Reference speciální geodezie
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz