Stavební a inženýrská geodézie

Práce na stavbách

Činnost odpovědného geodeta dodavatele nebo investora

 • budování geodetických bodů a vytyčovacích sítí stavba
 • určení výškových úrovní stavby
 • veškeré vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • sledování svislých nebo vodorovných posunů (deformací)
 • zaměření a výpočet kubatur
 • zaměření ploch nájemních jednotek
 • zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrské sítě

 • obstarání informací a vyjádření o sítích od správce
 • vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí
 • vytyčení projektovaných tras inženýrských sítí
 • zaměření a zpracování nově položených tras dle směrnic jednotlivých správců

Stavební dokumentace současného stavu budovy

(měřítko 1:50 nebo 1:100)

 • zaměření jednotlivých bodů stavebních konstrukcí
 • zaměření a výkresy půdorysů
 • zaměření a výkresy svislých řezů
 • zaměření a výkresy pohledů fasády

Geodetické práce v průběhu stavby se snažíme co nejvíce přizpůsobit časovým požadavkům stavby, obvykle do dvou dnů po objednání i mimo pracovních dny.

Protokoly a dokumentace vám předáme dle požadavků jak v papírové, tak v digitální formě (DGN, DWG, DXF, TXT, XLS, DOC).

Nejčastější oblasti, kde zajišťujeme uvedené služby jsou Praha a Středočeský kraj (Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Mělník, Benešov). Případně provádíme geodetické práce i v jiných krajích ČR.

Reference stavební a inženýrské geodézie
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz