Služby geodetické kanceláře MajerGeo

  • Práce v katastru nemovitostí - geometrický plán, vytyčení hranic, kontrola průběhu vlastnické hranice, obnova parcel vedených ve zjednodušené evidenci

  • Podklady pro projekty - zaměření polohopisu, výškopisu; stavební dokumentace současného stavu budovy
  • Speciální geodézie - jeřábové dráhy,sledování vodorovných a svislých posunů, měření v podzemních prostorech
  • Tématické mapování - podklady pro stanovení záplavových zón vodních toků,technicko-provozní evidence vodních toků 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz