Měření vodních toků

Podklady pro hydrotechnické výpočty měření nádrže

  • zaměření údolních profilů vodních toků a objektů na toku
  • zaměření charakteristických bodů terénu a budov v záplavové zóně
  • zaměření a evidence povodňových značek
  • měření vzdouvání hladiny vodních nádrží

Technicko-provozní evidence vodních toků

  • zaměření a vypracování kompletní dokumentace TPE podle směrnic podniků státní vodohospodářské správy


Zajištění návrhu a posouzení protipovodňových opatření (PPO) měření za každých podmínek

  • zajištění návrhu a hydrotechnického posouzení protipovodňových opatření (PPO)
  • formou subdodávky firmou Hydrosoft Veleslavín
  • technický návrh řešení PPO a jejich ekonomické hodnocení
 
MajerGEO - geodetická kancelář Ing. Jindřich Majer
Nad Zámečnicí 18/2777, 150 00 Praha 5, mobil: +420 603 446 177
gk@majergeo.cz, www.majergeo.cz